logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 1/10 đến ngày 7/10/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

1/10

7:30

10:00

13:30

13:30

Đón sinh viên K9 nhập học

Hội ý BGH

Học Quy chế, nội quy sinh viên

Họp Giao ban T10/2018

BQL dự án Korian, sinh viên nhập học

BGH, đại diện phòng HC, P. ĐT

Ban quản lý sinh viên, SV

Toàn thể CB, GV

Cô Lý

Hiệu trưởng

Cô Mai

Hiệu trưởng

P.203

P.201

P.112

P.203

Ba

2/10

Cả ngày

Dự Hội thảo xây dựng thương hiệu

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hà Nội – Bắc Ninh

3/10

 

 

 

 

 

Năm

4/10

8:00

 

 

12:00

Họp Ban xây dựng đề án mở ngành ThS Luật kinh tế

Họp TT tiếng Đức

Hiệu trưởng, Ban xây dựng Đề án

 

CB, GV trung tâm

Hiệu trưởng

 

Cô Lý

P.201

 

P.114

Sáu

5/10

16:00

Kiểm tra công tác CSVC thi Nattest

Cô Lý, CB trung tâm

Cô Lý

P. Trung tâm Nhật

Bảy

6/10

Cả ngày

Nghe báo cáo chuyên đề xu thế giáo dục đại học trong cách mạng 4.0

Toàn thể CB, GV

GS. Jawaha (Ấn Độ)

P.203

Chủ nhật

7/10

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến