logo mobile

Lịch công tác, Tuần từ ngày 10/7 đến ngày 16/7/2017

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

10/7

8:00

14:00

 Làm việc với Bộ GD&ĐT

 Thẩm định mở ngành QLNN, Chính trị học

Thầy Hùng

Thầy Hùng, Cô Lý

 

Thầy Hùng

Hà Nội

P.203

Ba

11/7

8:00

14:00

 Họp xét thi đua năm học 2016-2017

 Họp tổng kết năm học 2016-2017

BGH, Trưởng các đơn vị

Toàn thể CB, GV, NV

Thầy Hùng

Thầy Hùng

P.203

P.203

12/7

9:00

 Họp xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp ngành CNKTXD

Khoa XD, P. ĐT, Cô Lợi

Cô Lý

P.203

Năm

13/7

 

 

 

 

 

Sáu

14/7

14:00

 Chuẩn bị Hội đồng bảo vệ đồ án Thạc sĩ

 Kiểm tra xếp lớp Điều dưỡng Đức

BGH, Ban sau Đại học

Cô Lý, Johamess

Cô Lý

Cô Lý

 

P. 302

Bảy

15//7

8:00

 Bảo vệ Luận án thạc sĩ QTKD khóa 1

(2 ngày 15,16/7/2017)

Theo giấy mời

Thầy Hùng

 

Chủ nhật

16/7

 

 

 

 

 

 
Đăng ký trực tuyến