logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 09/07 đến ngày 15/07/2018

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

9/7

14:00

Họp chuẩn bị thi tiếng Anh B1

BGH, Hành chính, Sau Đại học

Hiệu trưởng

P.201

Ba

10/7

14:00

Họp xét thi đua

BGH, đại diện các đơn vị, chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn

Hiệu trưởng

P.203

11/7

9:00

Họp chuẩn bị đón  sinh viên Điều dưỡng Đức

Trung tâm tiếng Đức

Cô Lý

P.114

Năm

12/7

 

Làm việc với GS Hy

GS Hy, Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.201

Sáu

13/7

13:30

Họp tổng kết năm học

Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động

Hiệu trưởng

P.203

Bảy

14/7

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/7

 

Thi tiếng Anh B1

Hội đồng thi, thí sinh

Hiệu trưởng

P.111, 112, 113

 

Đăng ký trực tuyến