logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 08/01 đến ngày 14/1/2018)

 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

8/1

 

9:00

 

  Hội ý BGH

 

  BGH, TP. HC-TH

 

Hiệu trưởng

 

P.201

 

Ba

9/1

 

8:30

14:00

 

  Họp Giao ban tháng 1/2018

  Làm việc với Công ty Gervie

 

  Toàn thể CB, GV

  BGH, đại diện Công ty Gervie

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

10/1

 

 

 

 

 

 

Năm

11/1

 

12:00

 

  Họp chuyên môn TT tiếng Đức

   

  Thầy Hanald, giảng viên tiếng Đức

 

Cô Hà

 

P.114

 

Sáu

12/1

 

 

 

 

 

 

Bảy

13/1

 

7:30

 

  Thi tốt nghiệp đại học

 

  Hội đồng thi, SV các lớp

 

CT Hội đồng thi

 

Phòng học nhà A

 

Chủ nhật

14/1

 

 

 

 

 

 
Đăng ký trực tuyến