logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 04/06 đến ngày 10/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 04/06 đến ngày 10/06/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

4/6

9:00

Làm việc với Công ty XNK và Thương mại Hải Dương

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.201

Ba

5/6

8:00

12:00

Gặp đồi tác tuyển sinh Đức

Làm việc với Trung tâm tiếng Đức

 

Cô Lý, đối tác

CB, GV Trung tâm

Cô Lý

Cô Lý

P.203

P.114

6/6

8:00

Làm việc với Công ty Cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Hải Dương

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.201

Năm

7/6

 

 

 

 

 

Sáu

8/6

8:00

Làm việc với Trường Đại học Thái Bình Dương

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Nha Trang

Bảy

9/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật

10/6

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến