logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 04/03 đến ngày 10/03/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

4/3

7:00

 

13:00

14:30

15:30

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Họp Giao ban tháng 3

Họp Chi bộ

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

 

Toàn thể CB, GV

Đảng viên chi bộ

BGH, đại diện P. ĐT, Kế toán

Trưởng nhóm

 

Hiệu trưởng

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

P.203

P.203

P.203

Ba

5/3

7:00

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Trưởng nhóm

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

6/3

7:00

 

14:00

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Làm việc khoa Điều dưỡng

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

 

Thầy Hùng, Cô Lý, đại diện khoa

Trưởng nhóm

 

Hiệu trưởng

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

P.203

Năm

7/3

7:00

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Trưởng nhóm

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

Sáu

8/3

7:00

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Trưởng nhóm

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

Bảy

9/3

8:00

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2019

Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Hội trường

Chủ nhật

10/3

 

 

 

 

 

 


Đăng ký trực tuyến