logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 03/09 đến ngày 09/09/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

3/9

 

 

 

 

 

Ba

4/9

10:00

Hội ý BGH

BGH, Trưởng phòng HC-TH,

Phó trưởng phòng ĐT

Hiệu trưởng

P.201

5/9

10:00

Làm việc với Trường CĐ Y tế Hưng Yên

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Trường CĐ Y tế Hưng Yên

Năm

6/9

14:00

Họp Giao ban tháng 9/2018

Toàn thể CB, GV

Hiệu trưởng

P.203

Sáu

7/9

10:00

Làm việc với Ban khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Hiệu trưởng, CB Ban

Hiệu trưởng

P.201

Bảy

8/9

13:00

Thi đầu vào cao học

HĐ thi, học viên

CT Hội đồng

 

Chủ nhật

9/9

Cả ngày

Thi đầu vào cao học

HĐ thi, học viên

CT Hội đồng

 

 

Đăng ký trực tuyến