logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2018)

 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

01/01

 

 

 

 

 

 

Ba

02/01

 

8:00

14:00

 

  Làm việc với Bộ Y tế

  Làm việc với Công ty Gervie

 

  Hiệu trưởng

  Cô Lý, đại diện Công ty

 

  Hiệu trưởng

Cô Lý

 

Hà Nội

P.203

 

03/01

 

14:00

14:00

 

  Họp với Phòng ĐT SĐH và HTQT

  Họp BTC giải bóng đá tranh cup ĐHTĐ lần 2

Cô Lý, CB phòng

Ban tổ chức

Cô Lý

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Năm

04/01

 

 

 

 

 

 

Sáu

05/01

15:00

  Họp xét điều kiện tốt nghiệp 

 BGH, Phòng Đào tạo - NCKH,

Đại diện các khoa

Hiệu trưởng

P. 203

 

Bảy

06/01

 

10:00

  Làm việc với đối tác Hàn Quốc

 

BGH, đại diện đối tác

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Chủ nhật

07/01

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến