logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017)

 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2017

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

20/3

8:00

14:00

 Hội ý Ban Giám hiệu

 Họp các trường trong khối thi đua ban về Hội thi văn nghệ

 BGH, trưởng phòng HC-TH, ĐT-NCKH

 BGH, lãnh đạo các trường khối thi đua

Thầy Lê Hùng

Thầy Lê Hùng

P.203

P.203

Ba

21/3

8:00

 Hội đồng thẩm định quốc gia CTĐT ngành ThS QLĐĐ 

 Hội đồng thẩm định (phòng HC -TH chuẩn bị máy chiếu, nước uống)

Cô Lý

P.203

22/3

 

 

 Làm việc với Bộ GD&ĐT

 Cô Lý

Cô Lý

Hà Nội

Năm

23/3

 

 

 

 Làm việc với nhóm chuyên gia dinh dưỡng

 Hội diễn văn nghệ khối thi đua các trường CN&DN (cả ngày)

 Cô Lý

 BGH, BT Đoàn, Đội văn nghệ

Cô Lý

Khối các trường CN&DN

Hà Nội

Trường CĐ Du lịch và

khách sạn

Sáu

24/3

 

 

 

 

 

Bảy

25/3

8:00

7:30

 Chủ tịch HĐQT làm việc với Ban cán sự các lớp Cao học

 Cắm trại kỷ niệm ngày Thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3

 BGH, phòng HC, ĐT, thầy Nguyễn Văn Minh

 BGH, CB, GV, chi đoàn các lớp

Thầy Lê Hùng

BCH Đoàn trường

P.203

Sân trường

Chủ nhật

26/3

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến