logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 20/2/2017 đến ngày 26/2/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ ngày 20/2 đến ngày 26/2/2017

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

20/2

 

 Họp Ban xây dựng đề cương ngành ThS QLĐĐ

 Cô Lý

Cô Lý

Hà Nội

Ba

21/2

 

10:00

 Họp Ban xây dựng đề cương ngành ThS QLĐĐ

 Làm việc với nhà thầu, giám sát nhà Hiệu bộ

 Cô Lý

Nhà thầu, giám sát, P. HCTH

Cô Lý

Thầy Lê Hùng

Hà Nội

P.106

22/2

14:00

 Họp xét điều kiện tốt nghiệp lớp LT Kế toán và xây dựng

BGH, phòng ĐT, khoa KT, XD

Thầy Hiệu trưởng

P.203

Năm

23/2

8:00

 Họp HĐ tuyển sinh thạc sĩ QLKT

Hội đồng tuyển sinh

Thầy Hiệu trưởng

P.203

Sáu

24/2

 

 Làm việc với Trường Trung cấp thương mại Hà Nội

Thầy Lê Hùng

Thầy Lê Hùng

Hà Nội

Bảy

25/2

 

 Thi đầu vào thạc sĩ Quản lý kinh tế

Hội đồng tuyển sinh, học viên

Chủ tịch HĐTS

P.502, 503

Chủ nhật

26/2

 

 Thi đầu vào thạc sĩ Quản lý kinh tế

Hội đồng tuyển sinh, học viên

Chủ tịch HĐTS

P.502, 503

 

Đăng ký trực tuyến