logo mobile

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Căn cứ quyết định Số: 164/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra kĩ sư ngành Công nghệ kĩ thuật xây dựng ( Mã ngành: 7510103)

 
 
 
Đăng ký trực tuyến