logo mobile

Chuẩn đầu ra Kỹ sư ngành Quản lí đất đai

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra Kỹ sư ngành Quản lí đất đai

Đăng ký trực tuyến