logo mobile

Thông điệp từ ban chủ nhiệm khoa

 
 
    Thông điệp từ ban chủ nhiệm khoa
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Thành Đông được thành lập tháng 9 năm 2009 trong bối cảnh của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động ở Việt Nam. Sự ra đời của Khoa Quản trị Kinh doanh đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với trường Đại học Thành Đông: Trường Đại học Thành Đông đã trở thành trường đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực trong khối các trường đại học của Hải Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Sự phát triển này phù hợp với xu thế đào tạo đa dạng của các trường đại học hiện nay và nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về nguồn nhân lực quản trị kinh doanh.
Ra đời trong bối cảnh đó, Khoa Quản trị Kinh doanh có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quản trị kinh doanh ở trình độ đại học và sau đại học, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế của đất nước. Sứ mệnh của Khoa còn là nghiên cứu khoa học, hợp tác và trao đổi khoa học với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên.
Khoa Quản trị Kinh doanh luôn chú trọng đến việc phát triển chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Với đội ngũ giáo viên yêu nghề, năng động, tâm huyết, với nội dung chương trình tiên tiến, phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh viên được tiếp cận những kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và vận dụng kiến thức chuyên môn một cách có hiệu quả vào thực tiễn.
Khoa Quản trị Kinh doanh đã tạo được một môi trường đào tạo hiện đại, hấp dẫn không chỉ cho sinh viên mà cho cả các nhà quản lý thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo ngắn hạn, cung cấp cho họ những kiến thức lý luận và thực tiễn trong nhiều lĩnh vực khác nhau về quản trị kinh doanh nói chung.
Kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo của Trường Đại học Thành Đông, kết hợp với sự năng động của mình, Khoa Quản trị Kinh doanh đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp tích cực vào việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Các khóa sinh viên ra trường đều đã nhanh chóng có được việc làm, nhiều người nắm giữ những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là một trong những minh chứng sống động cho sự thành công bước đầu của Khoa và cũng là bó hoa ý nghĩa nhất tiến tới chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và trưởng thành của Khoa Quản trị Kinh doanh.
Các hệ đào tạo Khoa Quản trị Kinh Doanh
1. Đào tạo cử nhân hệ chính quy: Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Kinh doanh. Thời gian đào tạo: 4 năm. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.
2. Đào tạo cử nhân hệ Văn bằng 2: Ngành Quản trị kinh doanh (dành cho những người đã có một bằng đại học). Chương trình đào tạo đại học hệ Văn bằng 2 được xây dựng dựa trên cơ sở các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, có điều chỉnh một số môn và thời lượng cho phù hợp.
3. Đào tạo cử nhân hệ Liên thông: Ngành Quản trị kinh doanh (dành cho những người đã có bằng Trung cấp, Cao đẳng). Thời gian đào tạo: 2,5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, 1,5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh.
4. Đào tạo cao học: Ngành Quản trị kinh doanh. Thời gian đào tạo khoảng 2,0 năm. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh (MBA).
Việc tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo theo các hệ đào tạo nói trên của Khoa Quản trị Kinh doanh được thực hiện theo các quy định của trường Đại học Thành Đông. Quy mô đào tạo hàng năm phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Thành Đông cho ngành Quản trị kinh doanh và số lượng các sinh viên lựa chọn các chuyên ngành cụ thể.
Cho đến nay Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Thành Đông đã đào tạo được 3 khóa sinh viên tốt nghiệp, đã và đang đảm nhận các cương vị khác nhau tại các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhiều người nắm giữ các chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp, Đặc biệt Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Thành Đông đang đào tạo hơn một trăm học viên cao học Ngành Quản trị Kinh doanh đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, với truyền thống của mình Khoa quyết tâm trở thành mũi nhọn đột phá cả về tri thức và học thuật trong toàn trường.
Ban Chủ Nhiệm Khoa
 
Đăng ký trực tuyến