logo mobile

Giới thiệu chương trình đào tạo Ngành Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Thành Đông

Giới thiệu chương trình đào tạo Ngành Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Thành Đông
Tên chương trình: Cử nhân Quản trị Kinh doanh 
Trình độ đào tạo: Đại học
Đại học Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration)    
Mã số: 
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Business Administration)
1. Mục tiêu đào tạo 
- Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh có kiến thức tổng hợp về quản trị kinh doanh, nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành QTKD, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể và hiểu biết chuyên sâu về từng chuyên ngành cụ thể, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh; 
- Mục tiêu cụ thể:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành QTKD sẽ có khả năng giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh nói chung và nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực nói riêng. Cụ thể, cử nhân chuyên ngành QTKD sẽ có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, điều hành, đánh giá, kiểm tra, kiểm soát tất cả các hoạt động chức năng của một doanh nghiệp: chiến lược, tài chính, nhân sự, kế toán, quản trị tác nghiệp, marketing, v.v. đặc biệt là trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa hiện nay. 
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD được trang bị các kiến thức và kỹ năng để làm việc tại mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, ví dụ: các công ty xuất nhập khẩu, các công ty đa quốc gia, các công ty kế toán, kiểm toán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các hiệp hội ngành nghề cũng như các cơ quan, các viện nghiên cứu về kinh doanh.  
Yêu cầu kiến thức 
- Kiến thức chung: 
+ Nắm được những vấn đề cơ bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa. 
+ Hiểu rõ các mối quan hệ tương tác gi ữa các bộ phận của doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với môi trường kinh doanh. Kiến thức chuyên môn sâu, nắm vững những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho công việc kinh doanh và quản trị kinh doanh theo các chức năng cụ thể như quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị tác nghiệp, kế toán, quản trị marketing,… 
+ Nắm vững những kiến thức chuyên sâu trong việc thực hiện hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống lương thưởng, đãi ngộ, quản trị hoạt động sản xuất, quản trị chất lượng, hạch toán kế toán, xây dựng và tổ chức kênh phân phối, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu, v.v.  
- Chuẩn ngoại ngữ: sử dụng thông thạo tiếng Anh trong giao tiếp.
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý. 
Yêu cầu về kỹ năng 
+ Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; có kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng đọc, tìm kiếm và quản lý thông tin khoa học; có kỹ năng và phương pháp sử dụng thời gian hiệu quả và khoa học; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; có kỹ năng phối hợp trong công việc cũng như khả năng tạo lập những mối quan hệ xã hội cần thiết, khả năng xử lý hài hòa các mối quan hệ trong công sở cũng như ngoài xã hội; có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán, thuyết phục; có phương pháp tư duy chủ động, tích cực, tự tin và khoa học, biết lạc quan, có niềm tin, biết quý trọng công việc cũng như cuộc sống; có kỹ năng quản trị rủi ro, giải quyết xung đột, đặc biệt trong môi trường kinh doanh đa văn hóa; có khả năng nhận biết và xử lý các tình huống thực tế của doanh nghiệp; 
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 
+ Các vị trí là nhân viên và cán bộ quản lý (Phòng Kế hoạch, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Quản lý sản xuất, Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Marketing, v.v.) tại các doanh nghiệp, dự án và tổ chức. khởi sự doanh nghiệp mới, và trở thành người lãnh đạo doanh nghiệp. các chuyên gia tư vấn, tham gia hoạch định chính sách và tư vấn công nghệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng, các cơ quan quản lý,…; 
2. Thời gian đào tạo: 4 năm 
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 123 tín chỉ 
4. Danh sách giảng viên thực hiện chương trình 
Chi tiết chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh Doanh xem Tại Đây
 
5. Danh sách các giảng viên tham gia đào tạo ngành Quản trị Kinh Doanh
 
STT Họ và Tên
1 GS.TS Phạm Thị Mỹ Dung
2 PGS.TS Lê Văn Hùng
3 GVC.TS. Đinh Văn Đãn
4 TS. Từ Thị Xuyến
5 TS. Trần Thị Hồng Thanh
6 TS. Lê Thế Hoàng
7 TS. Hoài Bằng An
8 TS. Nguyễn Tiến Mạnh
9 TS. Nguyễn Hữu Kháng
10 TS. Nguyễn Mậu Dũng
11 TS. Nguyễn Thị Thu Quỳnh
12 ThS. Nguyễn Văn Minh
13 ThS. Nguyễn Thị Mơ
14 ThS. Hồ Ngọc Hà
15 ThS. Lê Thị Lan
16 GVC.ThS. Lê Khắc Bộ
17 ThS. Lê Thị Thanh Huệ
18 ThS. Hoàng Sĩ Thính
19 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Lan
20 ThS. Nguyễn Hồng Bình
21 ThS. Lê Quang Minh
22 ThS. David
23 CN. Lê Thu Thủy
24 CN. Lê Minh Tân

 

Đăng ký trực tuyến