logo mobile

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra  cử nhân ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh ( Mã ngành 52340301 )

Đăng ký trực tuyến