logo mobile

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Kế toán & Tài chính ngân hàng

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra cử nhân ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng

Đăng ký trực tuyến