logo mobile

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Điều dưỡng

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra  cử nhân ngành Điều dưỡng ( Mã ngành 52720501 )

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến