logo mobile

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Công nghệ thông tin

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra cử nhân ngành Công nghệ thông tin

Đăng ký trực tuyến