logo mobile

Chiến dịch hiến máu tình nguyện 2014

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử hết sức cao đẹp của con người đối với con người, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt nam.

Sáng ngày 18/5/2014, sinh viên trong đội thanh niên tình nguyện trường Đại học Thành Đông đã tham gia hưởng ứng tích cực phong trào hiến máu tình nguyện do BCH Đoàn trường phát động. Đây cũng là một trong những hoạt động truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc do BCH Đoàn tổ chức nhằm nâng cao ý thức “tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” 

Ảnh 1.JPG

Một số hình ảnh hiến máu tình nguyện:

Ảnh 2.JPG

Ảnh 3.JPG

Ảnh 4.JPG

Ảnh 5.JPG

Ảnh 6.JPG

Ảnh 7.JPG

Ảnh 9.JPG

Ảnh8.JPG

Những việc làm thiết thực mang tính nhân đạo cùng với nghĩa cử cao đẹp của sinh viên tình nguyện tham gia hiến máu đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng và sinh viên Trường Đại học Thành Đông về hiến máu tình nguyện, khơi dậy trong mỗi cá nhân, tập thể niềm vinh dự và tự hào đã đóng góp một màu xanh hy vọng cho người bệnh, làm thắt chặt tình đoàn kết dân tộc, tình đoàn kết cộng đồng trong xã hội.
 
Đăng ký trực tuyến