logo mobile

THÔNG TIN LIÊN HỆ

                                      THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG QLKH VÀ HTQT

Địa chỉ: P.105 - Nhà A, Trường Đại học Thành Đông - Số 3 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương

ĐT: 02203.865.559 ;

Email: sric@thanhdong.edu.vn

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

ĐT: 0966 971 426

Email: hoaly@thanhdong.edu.vn

Phó Trưởng phòng: TS. Trần Minh Cảnh

ĐT: 0985 839 994

Email: canhtm@thanhdong.edu.vn

Chuyên viên phụ trách KHCN và công bố quốc tế

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Kim Liên

ĐT: 0366 440 688

Email: lienntk@thanhdong.edu.vn

Chuyên viên phụ trách Hợp tác Quốc tế

Họ và tên: ThS. Nguyễn Văn Thắng

ĐT: 0983 116 001

Email: thangnv@thanhdong.edu.vn

Chuyên viên phụ trách Tạp chí của Trường và

Công bố trong nước

Họ và tên: ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ĐT: 0367 970 855

Email: diepnn@thanhdong.edu.vn

 

Đăng ký trực tuyến