logo mobile

Y ĐỨC VÀ PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG

 

 

Bác Hồ đã dạy: “Lương y phải như từ mẫu”. Ngược trở về quá khứ Florence Nightingale (1820 - 1910), người mẹ tinh

thần của ngành Điều dưỡng thế giới đã “đặt người bệnh vào điều kiện tốt nhất để thiên nhiên tác động vào họ” và lời thề

Hyppocrate của những thiên thần áo trắng … Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế được thể hiện trong “Quy

định về y đức” của. Bộ Y Tế Việt Nam. Do tính đặc thù của nghề nghiệp, người điều dưỡng cần có thêm những phẩm

chất, đạo đức của người trực tiếp làm công tác chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người bệnh.

 

Phẩm chất về đạo đức

- Ý thức trách nhiệm cao: Đối tượng phục vụ của điều dưỡng là con người. Công việc của người điều dưỡng liên quan

chặt chẽ tới cuộc sống, tính mạng và hạnh phúc của bệnh nhân. Mọi sự cẩu thả, sơ xuất đều có thể dẫn đến hậu quả

nghiêm trọng. Người điều dưỡng phải thấu hiểu sâu sắc và phải rèn luyện thường xuyên để nâng cao ý thức trách nhiệm

của mình.

- Đức tính trung thực: Trung thực tuyệt đối là một trong những nét cơ bản trong tính cách của người điều dưỡng. Thực

hiện các chức năng điều dưỡng: chủ động và phối hợp. Người điều dưỡng có mối quan hệ chặt chẽ với bệnh nhân, với

đồng nghiệp dựa trên cơ sở lòng tin.

- Sự ân cần và cảm thông sâu sắc: Người điều dưỡng phải thấu hiểu, cảm thụ được nỗi đau đớn của bệnh nhân như nỗi

đau của chính mình. Trong công việc phải tận tuỵ, ân cần chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên không được để tình cảm gây

trở ngại đến công việc.

- Tính mềm mỏng và nguyên tắc: Điều dưỡng phải biết xem xét, đánh giá đặc điểm, tính cách cá nhân của từng bệnh

nhân trong mọi giai đoạn của bệnh. Phải là nhà tâm lý học, có tính dễ gần, chan hoà, đồng thời phải biết đòi hỏi yêu cầu

cao, có nguyên tắc. Tính tình cau có, khô khan, thiếu cởi mở hoặc đùa cợt không đúng chỗ, tiếp xúc xuồng xã sẽ làm cho

người điều dưỡng mất uy tín trước bệnh nhân, đồng nghiệp.

- Tác phong khẩn trương và tự tin: Tính khẩn trương là một yêu cầu và phẩm chất của cán bộ y tế. Nhiệm vụ của cán bộ

y tế là đấu tranh cho sự sống của con người. Chậm trễ, thiếu tự tin sẽ làm mất cơ hội cứu sống bệnh nhân. Vì vậy, người

điều dưỡng phải khẩn trương, bình tĩnh, tự tin trong công việc. Không được vội vàng, hấp tấp dễ gây hậu quả xấu cho

bệnh nhân.

- Lòng yêu nghề: Người điều dưỡng say mê nghề nghiệp sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức

hiện đại, khắc phục được khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

                                                                                                                                                             Hoa Lý

Đăng ký trực tuyến