logo mobile

Quy định môn thi đầu vào hệ Liên thông trình độ Cao đẳng lên Đại học

Trường Đại học Thành Đông tuyển sinh hệ liên thông Đại học chính quy cho 6 chuyên ngành: Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý đất đai,Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Dưới đây là quy định các môn thi tuyển đầu vào từng chuyên ngành.

1.jpg

QUY ĐỊNH MÔN THI ĐẦU VÀO LIÊN THÔNG

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 

2.jpg

3.jpg
Đăng ký trực tuyến