logo mobile

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh Hệ đại học 2018

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

 

Số:      /TB - ĐHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Hải Dương, ngày      tháng     năm 2018

 

[THÔNG BÁO] TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC NĂM 2018

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh năm 2018 trong cả nước, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu năm 2018: Đại học 1500

TT

Các ngành đào tạo

Đại học chính quy

Mã ngành

Khối xét tuyển

1

Kế toán         

7340301

A00, A04, D01, C03

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

A00, A04, A05, D01

3

Công nghệ thông tin

7480201

A00, D01, C03, D66

4

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A04, D01, C03

5

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A04, D01, C03

6

Quản lý đất đai

7850103

A00, A04, D01, C03

7

Luật kinh tế

7380107

A00, B00, B02, C03

8

Điều Dưỡng

7720301

A00, A05, B00, B02

9

Dinh Dưỡng

7720401

A00, A05, B00, B02

10

Quản lý nhà nước

7310205

A00, C03, C00

11

Chính trị học

7310201

A00, C03, C00

12

Thú y

7640101

A00, A05, B00, B02

 

Tổ hợp các môn  xét tuyển

Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Khối A04: Toán, Vật lý, Địa lý

Khối A05: Toán, Hóa học, Lịch sử

Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học

Khối C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Khối B02: Toán, Sinh học, Địa lý

Khối C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Khối D01: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Khối D66: Toán, Tin học, Ngoại ngữ

  

</