logo mobile

Ban Giám hiệu

 

PGS,TS. Lê Văn Hùng

PGS,TS. Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự; đào tạo, tài chính, đối ngoại và các khoa, trực tiếp kiêm Trưởng phòng GDCT&CTSV

 - Số điện thoại: 0983 300 036

- Email: hunglevanvptw@gmail.com

 

GS,TSKH. Phùng Đắc Cam

GS,TSKH. Phùng Đắc Cam – Phó Hiệu trưởng

 

- Trực tiếp phụ trách các ngành đào tạo khối khoa học sức khỏe, kiêm Trưởng khoa Y Dược

- Số điện thoại: 0902 106 466

- Email: phungdaccam1@gmail.com

 

GS,TS,TTND,AHLĐ Nguyễn Anh Trí

GS,TS,TTND,AHLĐ.Nguyễn Anh Trí

- Trực tiếp phụ trách công tác hợp tác với Tập đoàn Medlatec, trực tiếp phụ trách phần thực hành, thực tập của sinh viên điều dưỡng tại các cơ sở của Tập đoàn Medlatec.

 - Số điện thoại: 0903 217 517

 

TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

 

TS. Nguyễn Thị Hoa Lý – Phó Hiệu trưởng

 

- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, NCKH kiểm Trưởng phòng QLKH&HTQT

- Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm tiếng Đức, phụ trách các dự án HTQT

- Số điện thoại: 0963 941 426

- Email: hoaly@thanhdong.edu.vn

 

 

                               

 

 

Th.S Nguyễn Văn Tạo

 

Th.S Nguyễn Văn Tạo – Phó Hiệu trưởng

 

- Phụ trách công tác hành chính, quản trị, thi đua khen thưởng, xây dựng cơ bản, đào tạo ngắn hạn, tuyển sinh và truyền thông, kiêm Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông

- Trực tiếp phụ trách công tác phục vụ cộng đồng, kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục cộng đồng.

- Số điện thoại: 0903 292 906

- Email: taonguyen54@gmail.com

 

 

 

Đăng ký trực tuyến