Phòng Đào tạo - NCKH

THÔNG BÁO MỚI

Phòng Đào tạo - NCKH

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện quản lý toàn diện đối với sinh viên của trường theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Điều 6  theo quyết định 06 ngày 26/4/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đông) Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học có...

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học