LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 19/3 đến ngày 25/3/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 19/3 đến ngày 25/3/2018)


Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

19/3

9:00

14:00

 

15:30

Làm việc với Công ty Nhật                          

Kiểm tra công tác đón đoàn Viện Công chức, viên chức (CHLB Đức)

Kiểm tra hồ sơ SV điều dưỡng Đức chuẩn bị họp phụ huynh sinh viên

Đại diện Công ty Nhật Bản, Cô Lý, TT Nhật Bản

BGH, đại diện Phòng HCTH, Khoa Điều dưỡng, Ban SĐH&HTQT

Ban quản lý dự án Korian.thanh dong

Cô Lý

Hiệu trưởng

 

Cô Lý

P.203

P.203

 

P.203

Ba

20/3

9:00

Chuẩn bị hồ sơ cho buổi làm việc với Viện Công chức, viên chức (CHLB Đức)

Cô Lý, Cô Nhuyên, khoa Điều dưỡng (Vân Hà)

Cô Lý

P.203

21/3

 

 

 

 

 

Năm

22/3

13:30

 

14:20

Đón đoàn Viện Công chức, viên chức và Tập đoàn Korian (CHLB Đức)

Thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Đại diện Đoàn, BGH

 

Đại diện Viện Công chức, viên chức và Tập đoàn (CHLB Đức), Cô Lý, Thầy Thọ

Hiệu trưởng

 

Cô Lý

P.203

 

Bệnh viện ĐK tỉnh Hải Dương

Sáu

23/3

14:00

Họp tiểu ban chuyên môn

Họp tiểu ban pháp chế

Khoa Điều dưỡng, Cô Vân Anh, cô Vân Hà

Thầy Hùng, Cô Lý, Ông Gred, Ông Viễn, thầy Tuấn

Cô Phượng

Hiệu trưởng

P.203

P.201

Bảy

24/3

9:00

10:00

Họp phụ huynh sinh viên đi Đức  

Đối thoại với đại diện Viện Công chức, viên chức và Tập đoàn Korian (CHLB Đức)

BGH, cô Hiền, cô Oanh

Đại diện Đoàn CHLB Đức, toàn thể CB, GV

Cô Lý

Hiệu trưởng

P.203

Hội trường lớn

Chủ nhật

25/3

 

 

 

 

 

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học