LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)


Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

18/2

Cả ngày

Lao động hưởng ứng Tết trồng cây của Chủ tịch nước

Toàn thể nam CB, GV, NV

Thầy Hòa

 

Ba

19/2

Cả ngày

Lao động hưởng ứng Tết trồng cây của Chủ tịch nước

Toàn thể CB, GV, NV

Thầy Hòa

 

20/2

Cả ngày

Lao động hưởng ứng Tết trồng cây của Chủ tịch nước

Toàn thể CB, GV, NV

Thầy Hòa

 

Năm

21/2

 

 

 

 

 

Sáu

22/2

Cả ngày

Công tác tại TP Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng, Đoàn công tác

Hiệu trưởng

TP. HCM

Bảy

23/2

Cả ngày

Công tác tại TP Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng, Đoàn công tác

Hiệu trưởng

TP.HCM

Chủ nhật

24/2

Cả ngày

Công tác tại TP Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng, Đoàn công tác

Hiệu trưởng

TP.HCM

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học