LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018)


 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

15/1

 

11:00

13:00

 

  Họp Trung tâm tiếng Đức

  Họp tổ in giáo trình

 

  Cô Lý, Cô Hà, Cô Hiền, Cô Lợi

  Thầy Hùng, Cô Nhuận, GV có giáo trình in

 

Cô Lý

Hiệu trưởng

 

P.114

P.203

 

Ba

16/1

 

9:00

 

  Làm việc với Trường Trung cấp đa ngành Hà Nội

 

  Hiệu trưởng, KT trưởng, Cô Lợi

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

17/1

 

Cả ngày

 

  Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

  Hiệu trưởng

 

Hiệu trưởng

 

Hà Nội

 

Năm

18/1

 

9:00

 

  Họp Ban Đào tạo SĐH và HTQT (tiến độ thực hiện đề tài QTKD K2, kế hoạch thi B1)

 

  BGH, cô Tiền

 

Hiệu trưởng

 

P.201

 

Sáu

19/1

 

14:00

 

  Làm việc với Đại học Hàn Quốc

 

  BGH, toàn thể CB, GV

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Bảy

20/1

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/1

 

 

 

 

 

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học