LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 02/04 đến ngày 08/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 02/04 đến ngày 08/04/2018)


 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

2/4

13:30

Tập huấn công tác tuyển sinh năm 2018

Toàn thể CB, GV

Hiệu trưởng

P.203

Ba

3/4

 

 

Làm việc với Ives

Đại diện Ives, Cô Lý

 

Cô Lý

 

Hà Nội

 

4/4

8:00

9:00

Họp xét điều kiện bảo vệ ThS K2.1

Làm việc với Đoàn Đại học Hàn Quốc

BGH, P. SĐH

Hiệu trưởng

Cô Lý

Hiệu trưởng

P.203

UBND tỉnh HD & P.203

Năm

5/4

 

 

 

 

 

Sáu

6/4

12:00

Họp chuyên môn tiếng Đức

Cô Lý, Cô Hà, Cô Hiền

Cô Hà

P.114

Bảy

7/4

7:30

Bảo vệ  đề cương ThS QTKD K2.2.

Thành viên Hội đồng

Hiệu trưởng

P.113,114

Chủ nhật

8/4

 

 

 

 

 

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học