Khoa Thú Y

THÔNG BÁO MỚI

Khoa Thú Y

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của ngành Thú Y

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của ngành Thú Y

    TT   Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại   Chức danh khoa học, năm phong   Chuyên ngành đào tạo     Học phần/ môn học   Số tín...

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học