Đội ngũ giảng viên cơ hữu Khoa quản lý nhà nước

Đội ngũ giảng viên cơ hữu Khoa quản lý nhà nước


      BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                         ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                               THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                                   (Số liệu tính đến 30/11/2017)

     

 

STT

 

Họ      Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

   Ngành Quản lý nhà nước

 

1

 

  Trần Quốc Hải

 

18/09/1949

 

QL Hành chính công

 

 

 

x

     

 

2

 

  Đặng Xuân Nga

 

28/11/1955

 

KH XH nhân văn

 

 

 

 

x

   

 

3

 

  Nguyễn Hữu Tám

 

02/07/1954

 

QL Hành chính công

 

 

 

x

   

 

4

 

  Nguyễn Thị Tâm

 

20/07/1955

 

Lưu trữ học &

TL học

 

 

 

 

x

   

 

5

 

  Đỗ  ThịThoan

 

23/07/1961

 

QL nhà nước

 

 

 

 

x

   

 

6

 

  Nguyễn Thị Kim Tiền

 

10/07/1992

 

Xã hội học

 

 

   

 

x

 

 

7

 

  Từ Thị Xuyến

 

11/08/1954

 

Kinh tế

 

 

 

x

     

 

 

Tổng

 

 

   

 

2

 

4

 

1

 

7

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học