THÔNG BÁO MỚI

Khoa Quản lí đất đai

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Quản lý đất đai

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Quản lý đất đai

    TT   Họ và tên   Năm sinh   Chức danh khoa học   Chuyên ngành  đào tạo   Bằng tốt nghiệp cao nhất 1  Nguyễn Thị...

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Quản lí đất đai

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Quản lí đất đai

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra cử nhân ngành Quản lí đất đai

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web