Khoa Quản lí đất đai

THÔNG BÁO MỚI

Khoa Quản lí đất đai

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Quản lý đất đai

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Quản lý đất đai

         BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                          ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO            ...

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Quản lí đất đai

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Quản lí đất đai

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra cử nhân ngành Quản lí đất đai

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học