Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Quản lý đất đai


 

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức danh khoa học

 

Chuyên ngành
 đào tạo

 

Bằng tốt nghiệp cao nhất

1  Nguyễn Thị Vòng 1954 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
2  Phạm Thị Nguyệt 1986 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
4 Nguyễn Minh Phượng 1988 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
5  Nguyễn Văn Hướng 1980 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
6  Nguyễn Thùy Linh 1984 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
7  Ngô Đình Long 1952 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
8  Nguyễn Thị Mùi 1955 Ths Địa lý Thạc sĩ
9  Trần Thu Trang 1956 CN Địa lý Đại học
10  Hà Thị Thanh Bình 1954 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
11  Phạm Ngọc Dũng 1948 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
12  Võ Tử Can 1954 TS Quản lý đất đai Tiến sĩ
13  Đào Châu Thu 1946 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
14  Đặng Phúc 1951 TS Quản lý đất đai Tiến sĩ
15  Hà Minh Hòa 1954 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
16  Lưu Thanh Kỳ 1986 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
17  Tô Thị Phượng 1991 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
18  Nhữ Thị Xuân 1954 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web