Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Quản lý đất đai

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Quản lý đất đai


 

 

     BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                          ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                   (Số liệu tính đến 30/11/2017)

    

 

STT

 

Họ    Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành 5.  Quản lý đất đai

 

 

1

 

  Hà Thị Thanh Bình

 

10/10/1954

 

Canh tác học

 

 

x

       

 

2

 

  Phạm Ngọc Dũng

 

08/01/1942

 

Thủy lợi

 

 

x

       

 

3

 

  Hà Minh Hòa

 

02/08/1954

 

Trắc địa

 

 

x

       

 

4

 

  Nguyễn Văn Huớng

 

22/03/1985

 

QLĐĐ

 

   

 

x

   

 

5

 

  Lưu Thành Kỳ

 

12/03/1986

 

QLĐĐ

 

   

 

x

   

 

6

 

  Trần Đình Luật

 

20/08/1955 

 

QLDD

 

 

 

x

     

 

7

 

  Nguyễn Thị Hoa Lý

 

25/11/1955

 

Nông nghiệp

 

 

 

x

     

 

8

 

  Phạm ThịNguyệt

 

05/10/1984

 

QLĐĐ

     

 

x

   

 

9

 

  Đặng Phúc

 

20/05/1951

 

Nông nghiệp

 

 

 

x

     

 

10

 

  Tô Thị Phượng

 

21/11/1991

 

SP địa lý

 

   

 

x

 

`

 

11

 

  Đào Châu Thu

 

26/09/1946

 

Nông nghiệp

 

 

x

       

 

12

 

  Nguyễn Thị Vòng

 

22/08/1954

 

Nông nghiệp

 

 

x

       

 

 

Tổng

 

 

 

 

5

 

3

 

4

 

 

12

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học