Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Luật


 

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh khoa học Chuyên ngành đào tạo Bằng tốt nghiệp cao nhất
1  Đỗ Thị Ngọc Tuyết 1959 TS Luật học Tiến sĩ
2  Dương Thị Thanh Mai 1954 TS Luật học Tiến sĩ
3  Lê Hồng Sơn 1955 TS Luật Tiến sĩ
4  Phan Hữu Thư 1955 PGS Luật kinh tế Tiến sĩ
5  Đỗ Xuân Hồng 1978 ThS Luật học Thạc sĩ
6  Nguyễn Thị Huệ 1979 ThS Luật Quốc tế Thạc sĩ
7  Nguyễn Văn Thịnh 1987 ThS Luật học Thạc sĩ
8  Nguyễn Văn Hành 1974 ThS Luật kinh tế Thạc sĩ
9  Đặng Văn Ngạn 1975 ThS Luật học Thạc sĩ
10  Nguyễn Thanh Huyền 1990 CN Luật học Đại học
11  Nguyễn Thị Hằng 1982 CN Luật học Đại học
12  Nguyễn Đức Bái 1975 CN Luật học Đại học
13  Đinh Thu Hương 1992 CN Luật học Đại học
14  Lê Minh Lí 1992 CN Luật Kinh tế Đại học
15  Lê Thanh Trường 1986 CN Luật học Đại học

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web