THÔNG BÁO MỚI

Khoa Luật kinh tế

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Luật kinh tế

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Luật kinh tế

                BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                       THEO...

Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh tế

Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh tế

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật kinh tế ( Mã ngành : 52380107 )

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web