Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Luật kinh tế


     

 

        BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                       THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                         (Số liệu tính đến 30/11/2017)

     

 

STT

 

Họ  Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó

giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành Luật kinh tế

 

1

 

Nguyễn Đức Bái

 

14/03/1975

 

Triết học

 

     

 

x

 

 

2

 

  Nguyễn Văn Hành

 

12/02/1974

 

Luật học

 

   

 

x

   

 

3

 

  Nguyễn Thị Hằng

 

10/03/1982

 

CN sinh học

 

     

 

x

 

 

4

 

  Đỗ Xuân Hồng

 

20/04/1976

 

Luật học

 

   

 

x

   

 

5

 

  Nguyễn Thị Huệ

 

15/10/1979

 

Luật học

 

   

 

x

   

 

6

 

  Đinh Thu Hương

 

16/04/1992

 

Quản trị nhân lực

 

     

 

x

 

 

7

 

  Lê Minh Lý

 

25/04/1992

 

Luật kinh tế

 

     

 

x

 

 

8

 

  Dương ThịThanhMai

 

27/02/1954

 

Luật học

 

 

 

x

     

 

9

 

  Đặng Văn Ngạn

 

26/03/1975

 

Luật học

 

   

 

x

   

 

10

 

  Lê Hồng Sơn

 

03/03/1955

 

Luật

 

 

 

x

     

 

11

 

  Đỗ Thị Ngọc Tuyết

 

02/01/1959

 

Luật học

 

 

 

x

     

 

12

 

  Nguyễn Văn Thịnh

 

19/11/1987

 

QTKD

 

   

 

x

   

 

13

 

  Phan Hữu Thư

 

25/10/1955

 

Luật học

 

 

x

       

 

 

Tổng

 

 

 

 

1

 

3

 

5

 

4

 

13

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web