Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh


TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh khoa học

Chuyên ngành

đào tạo

Bằng tốt nghiệp

cao nhất

1  Lê Văn Hùng 1954 PGS Quản trị KD Tiến sĩ
2  Chu Tiến Quang 1954 PGS Kinh tế   Tiến sĩ
3  Hoa Hữu Lân 1952 PGS Kinh tế Tiến sĩ
4  Nguyễn Huy Oánh 1949 PGS Kinh tế Tiến sĩ
5  TS. Lê Đăng Doanh 1942 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
6  Trần Thị Thanh Hồng 1959 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
7  Đinh Văn Đãn 1952 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
8  Phạm Thị Mỹ Dung 1948 GS Kinh tế Tiến sĩ
9  Ngô Văn Hải 1953 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
10  Lê Thế Hoàng 1951 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
11  Hoàng Bằng An 1952 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
12  Nguyễn Tiến Mạnh 1953 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
13  Mai Quốc Chánh 1946 PGS Kinh tế Tiến sĩ
14  Lê Văn Ái 1948 PGS Tài chính Tiến sĩ
15  Lê Hoàng Nga  1960 PGS Kinh tế Tiến sĩ
16  Lê Quang Minh  1986 ThS QTKD Thạc sĩ
17  Lê Thu Thủy  1986 CN QTKD Đại học
18  Nguyễn Thúy Hằng 1988 CN QTKD Đại học
19  Ngô Trí Long 1945 PGS Kinh tế Tiến sĩ
20  Hoàng Thị Liễu 1951 TS Kinh tế Tiến sĩ
21  Đinh Xuân Hà 1985 CN QTKD Đại học
22  Lê Minh Tân 1984 CN QTKD Đại học

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web