Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh


 

        BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                       THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                          (Số liệu tính đến 30/11/2017)

 

 

STT

 

Họ     Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành  Quản lý kinh tế

 

 

1

 

  Mai Quốc Chánh

 

02/09/1946

 

Kinh tế

 

 

x

       

 

2

 

  Lê Đăng Doanh

 

01/04/1942

 

Kinh tế

   

 

x

     

 

3

 

  Nguyễn Văn Hậu

 

13/05/1949

 

Kinh tế

 

 

x

       

 

4

 

    Trần Thị Thanh Hồng

 

22/10/1959

 

Kinh tế

   

 

x

     

 

5

 

  Nguyễn Tiến Mạnh

 

16/03/1953

 

Kinh tế

   

 

x

     

 

6

 

  Lê Hoàng Nga

 

07/08/1960

 

Kinh tế

 

 

x

       

 

7

 

  Nguyễn Hữu Ngoan

 

04/05/1952

 

Kinh tế

 

 

x

       

 

8

 

  Chu Tiến Quang

 

13/10/1954

 

Kinh tế

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Tổng

     

 

5

 

3

   

 

8

 

 

 

 

STT

 

Họ    Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành Quản trị kinh doanh

 

1

 

  Cà Ngọc Chung

 

06/09/1981

 

QTKD

     

 

x

 

 

 

2

 

  Phạm Thị Mỹ Dung

 

20/10/1948

 

Kinh tế

 

x

       

 

 

3

 

  Đinh Văn Đãn

 

10/11/1952

 

Kinh tế

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

  Ngô Văn Hải

 

02/04/1953

 

Kinh tế

   

 

x

   

 

 

5

 

  Hoàng Văn Hảo

 

04/10/1982

 

Quản trị công

 

 

 

x

 

 

 

 

6

 

  Lê Văn Hùng

 

02/09/1955

 

QTKD

 

 

x

     

 

 

7

 

  Nguyễn Thị Lan Hương

 

01/10/1960

 

QTKD

 

 

x

 

 

 

 

 

8

 

  Hoa Hữu Lân

 

29/08/1952

 

Kinh tế

 

 

x

 

 

 

 

 

9

 

  Lê Quang Minh

 

1/05/1986

 

Kinh doanh

     

 

x

 

 

 

10

 

  Nguyễn Huy Oánh

 

25/10/1944

 

Kinh tế

 

 

x

 

 

 

 

 

11

 

  Lê Thu Thủy

 

23/09/1986

 

QTKD

       

x

 

 

 

Tổng

 

 

 

1

 

4

 

3

 

2

 

1

 

11

 

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học