THÔNG BÁO MỚI

Khoa Kế toán & Tài chính ngân hàng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kế toán & Tài chính ngân hàng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kế toán & Tài chính ngân hàng

    TT   Họ và tên   Năm sinh   Chức danh khoa học   Chuyên ngành đào tạo   Bằng tốt nghiệp cao...

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Kế toán & Tài chính ngân hàng

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Kế toán & Tài chính ngân hàng

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra cử nhân ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web