Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kế toán & Tài chính ngân hàng


 

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức danh khoa học

 

Chuyên ngành

đào tạo

 

Bằng tốt nghiệp

cao nhất

1  Nguyễn Xuân Tiến 1957 Ths Kế toán Thạc sĩ
2  Phạm Thị Thu  1988 CN Kế toán Đại học
3  Nguyễn Thu Trang 1990 CN Kế toán Đại học
4  Đào Thị Bích Hòa 1953 PGS TC-NH Tiến sĩ
5  Dương Thùy Liễu 1954 TS TC-NH Tiến sĩ
6  Nguyễn Văn Minh 1984 ThS Tài chính Thạc sĩ
7  Nguyễn Thị Thu 1984 ThS QTKD Thạc sĩ
8  Lê Hoàng Nga 1960 PGS Tài chính Tiến sĩ
9  Nguyễn Thị Hằng 1986 CN Tài chính Đại học

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web