Đội ngũ giảng viên cơ hữu Khoa Dinh Dưỡng


      BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                           ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                   (Số liệu tính đến 30/11/2017)

     

 

STT

 

Họ   Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành Dinh dưỡng

 

1

 

  Nguyễn Thị Vân Anh

 

05/11/1986

 

Dược

 

 

x

       

 

2

 

  Trịnh Thị Vân Anh

 

21/12/1986

 

CN sinh học

     

 

x

   

 

3

 

  Nguyễn Văn Hiệu

 

12/08/1948

 

Hóa sinh

 

x

         

 

4

 

 Lê Thị Hợp

 

27/03/1955

 

Y học

 

x

         

 

5

 

  Trần Thị Lụa

 

10/01/1959

 

     

 

x

   

 

6

 

  Phạm Thị Lý

 

13/09/1955

 

Hóa sinh

 

x

         

 

7

 

  Đinh Thanh Bình Minh

 

15/01/1983

 

CN hóa học

     

 

x

   

 

8

 

  Nguyễn Đức Minh

 

15/11/1972

 

Y tế công cộng

     

 

x

   

 

9

 

  Trần Đình Toán

 

24/10/1954

 

 

 

x

       

 

 

Tổng

 

 

 

3

 

2

 

 

4

 

 

9

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web