THÔNG BÁO MỚI

Khoa Điều Dưỡng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Điều Dưỡng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Điều Dưỡng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Điều Dưỡng TT Họ và tên Năm sinh Chức danh khoa học Chuyên ngành đào tạo Bằng tốt nghiệp cao nhất 1 Phạm Bá Nhất  1948 PGS Chăm...

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Điều dưỡng

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Điều dưỡng

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra  cử nhân ngành Điều dưỡng ( Mã ngành 52720501 )          

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web