THÔNG BÁO MỚI

Khoa Điều Dưỡng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Điều Dưỡng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Điều Dưỡng

       BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                   ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                         THEO TRÌNH...

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Điều dưỡng

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành Điều dưỡng

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra  cử nhân ngành Điều dưỡng ( Mã ngành 52720501 )          

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web