Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Điều Dưỡng


Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Điều Dưỡng
TT Họ và tên Năm sinh

Chức danh

khoa học

Chuyên ngành

đào tạo

Bằng tốt nghiệp

cao nhất

1 Phạm Bá Nhất  1948 PGS Chăm sóc sk sinh sản Tiến sĩ
2 Nguyễn Đỗ Huy 1965 PGS Dinh dưỡng Tiến sĩ
3 Nguyễn Công Doanh 1954 TS Y học cổ truyền, Tiến sĩ
4 Vũ Minh Phượng  1958 ThS Điều Dưỡng Thạc sĩ
5 Phan Thị Dung   1958 ThS Điều Dưỡng Thạc sĩ
6 Đỗ Đình Xuân,  1952 TS Điều Dưỡng Tiến sĩ
7 Ngô Thị Huyền  1989 ThS Điều Dưỡng Thạc sĩ
8 Nguyễn Hữu Chỉnh 1948 GS Giải phẫu mô Tiến sĩ
9 Ngô Văn Trị 1984 CN Điều dưỡng Đại học
10 Trần Ngọc Thành 1955 TS Điều dưỡng Tiến sĩ
11 Bùi Thanh Hải 1954 TS Điều dưỡng Tiến sĩ
12 Vũ Thục Anh 1960 BSCKI  Điều Dưỡng Đại học
13 Tạ Khánh Huệ 1961 BSCKI Điều Dưỡng Đại học

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web