Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin


 

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức danh khoa học

 

Chuyên ngành đào tạo

 

Bằng tốt nghiệp cao nhất

1  Phạm Thu Thuận 1981 ThS Công nghệ thông tin Thạc sĩ
2  Phạm Thị Trang 1986 CN Công nghệ thông tin Đại học
3  Lê Anh Tuấn 1980 CN Công nghệ thông tin Đại học
4  Tạ Văn Cánh 1971 TS Công nghệ thông tin Tiến sĩ
5  Phạm Văn Đoàn 1978 ThS Công nghệ thông tin Thạc sĩ
6  Tưởng Vũ Cường 1953 ThS Công nghệ thông tin Thạc sĩ
7  Lê Minh Tuấn 1983 CN Công nghệ thông tin Đại học
8  Bùi Thị Ánh Phương 1980 CN Thông tin truyền thông Đại học
9  Nguyễn Văn Linh 1991 CN Công nghệ thông tin Đại học
10  Trần Văn Thẩm 1979 CN Công nghệ thông tin Đại học
11  Hoàng Anh Tú 1993 CN Công nghệ thông tin Đại học
12  Nguyễn Từ Sơn 1993 CN Công nghệ thông tin Đại học
13  Mạc Thị Thanh Hương 1993 CN Công nghệ thông tin Đại học
14  Nguyễn Văn Lên 1984 CN Công nghệ thông tin Đại học
15  Nguyễn Thị Huyền 1992 CN Công nghệ thông tin Đại học


 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web