Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng

THÔNG BÁO MỚI

Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng

       BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                           ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG               THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO      ...

Chuẩn đầu ra kĩ sư ngành Công nghệ kĩ thuật xây dựng

Chuẩn đầu ra kĩ sư ngành Công nghệ kĩ thuật xây dựng

Căn cứ quyết định Số : 65/ QĐ- ĐHTĐ về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra kĩ sư ngành Công nghệ kĩ thuật xây dựng ( Mã ngành 52510103 )

Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học