Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng


       BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                           ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG               THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                   (Số liệu tính đến 30/11/2017)

     

STT

Họ   Tên

Năm sinh

Chuyên môn

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

Ghi chú

Giáo sư

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Ngành Xây dựng

1

Hoàng VănBiên

03/09/1988

KT Xây dựng

     

x

   

2

Phạm VănCông

08/08/1993

Kỹ thuật CTXD

       

x

 

3

Đào Thị BíchHòa

22/08/1953

Kỹ thuật

 

x

       

4

Nguyễn VănHùng

12/09/1949

Xây dựng

 

x

       

5

NguyễnLươngLong

03/05/1978

QTKD

     

x

   
 

Tổng

     

2

 

2

1

5

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học