Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng


 

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh khoa học

Chuyên ngành

đào tạo

Bằng tốt nghiệp cao nhất
1  Nguyễn Văn Hùng 1949 PGS Xây dựng Tiến sĩ
2  Nguyễn Văn Sơn 1952 Ths Xây dựng Thạc sĩ
3  Chu Mạnh Tiến 1952 Ths Xây dựng Thạc sĩ
4  Hoàng Văn Biên 1988 Ths Xây dựng Thạc sĩ
5  Phạm Văn Ca 1960 KS Xây dựng Kỹ sư
6  Phạm Văn Công 1993 KS Xây dựng Kỹ sư
7  Nguyễn Văn Tạo 1954 Ths Quản lý GD Thạc sĩ
8  Lê Kháng Toàn 1955 CN Thủy lợi Đại học
9  Nguyễn Tuấn Anh 1982 CN Công trình Đại học

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web