Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Cơ bản

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Cơ bản


   

 

      BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                           ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                 THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                 (Số liệu tính đến 30/11/2017)

     

 

STT

 

Họ   Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó

giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Khoa cơ bản

 

1

 

  Hà Đình Cầu

 

07/09/1981

 

Sư phạm TDTT

       

 

x

 

 

2

 

  Tưởng Vũ Cường

 

17/08/1953

 

Tiếng Anh

     

 

x

   

 

3

 

  Nguyễn Thu Hà

 

30/11/1992

 

Tiếng Đức

       

 

x

 

 

4

 

  Nguyễn Thị Hằng

 

28/08/1989

 

Sư phạm GDCD

       

x

 

 

5

 

  Nguyễn Thị Phước Nhuận

 

09/10/1943

 

Sinh hóa

 

 

x

       

 

6

 

  Nguyễn Thị Nhung

 

10/01/1991

 

Tiếng Anh

       

 

x

 

 

7

 

  Nguyễn Văn Tạo

 

11/04/1954

 

QL giáo dục

     

 

x

   

 

8

 

  Hà Thị Thảo

 

23/03/1987

 

Toán ứng dụng

     

 

x

   

 

 

Tổng

 

 

 

 

1

 

 

3

 

4

 

8

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học