Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Cơ bản


 

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức danh khoa học

 

Chuyên ngành
 đào tạo

 

Bằng tốt nghiệp cao nhất

1  Nguyễn Thị Hoa Lý 1955 TS Môi trường Tiến sĩ
2 Nguyễn Thị Phước Nhuận 1948 PGS KT Nông nghiệp Tiến sĩ
3  Cà Ngọc Chung 1981 CN Sư phạm Toán Đại học
4  Hà Thị Thảo 1987 ThS Toán học Thạc sĩ
5  Nguyễn Thị Nhung 1991 CN Sư phạm tiếng Anh Đại học

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web