Đội ngũ giảng viên cơ hữu trường Đại học thành Đông


 

 

NHÓM NGÀNH III

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh
 khoa học
Chuyên ngành
 đào tạo
Bằng tốt nghiệp cao nhất
1  Lê Văn Hùng 1954 PGS Quản trị KD Tiến sĩ
2  Chu Tiến Quang 1954 PGS Kinh tế   Tiến sĩ
3  Hoa Hữu Lân 1952 PGS Kinh tế Tiến sĩ
4  Nguyễn Huy Oánh 1949 PGS Kinh tế Tiến sĩ
5  TS. Lê Đăng Doanh 1942 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
6  Trần Thị Thanh Hồng 1959 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
7  Đinh Văn Đãn 1952 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
8  Phạm Thị Mỹ Dung 1948 GS Kinh tế Tiến sĩ
9  Ngô Văn Hải 1953 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
10  Lê Thế Hoàng 1951 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
11   Hoàng Bằng An 1952 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
12  Nguyễn Tiến Mạnh 1953 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ
13  Mai Quốc Chánh 1946 PGS Kinh tế Tiến sĩ
14  Lê Văn Ái 1948 PGS Tài chính Tiến sĩ
15  Lê Hoàng Nga  1960 PGS Kinh tế Tiến sĩ
16  Lê Quang Minh  1986 ThS QTKD Thạc sĩ
17  Lê Thu Thủy  1986 CN QTKD Đại học
18  Nguyễn Thúy Hằng 1988 CN QTKD Đại học
19  Phạm Thị Thu  1988 CN Kế toán Đại học
20  Nguyễn Thu Trang 1990 CN Kế toán Đại học
21  Đinh Xuân Hà 1985 CN QTKD Đại học
22  Lê Minh Tân 1984 CN QTKD Đại học
23  Ngô Trí Long 1945 PGS Kinh tế Tiến sĩ
24  Hoàng Thị Liễu 1951 TS Kinh tế Tiến sĩ
25  Đào Thị Bích Hòa 1953 PGS TC-NH Tiến sĩ
26  Dương Thùy Liễu 1954 TS TC-NH Tiến sĩ
27  Nguyễn Văn Minh 1984 ThS Tài chính Thạc sĩ
28  Nguyễn Thị Thu 1984 ThS QTKD Thạc sĩ
29  Nguyễn Xuân Tiến 1957 Ths Kế toán Thạc sĩ
30  Lê Hoàng Nga 1960 PGS Tài chính Tiến sĩ
31  Nguyễn Thị Hằng 1986 CN Tài chính Đại học
32  Đỗ Thị Ngọc Tuyết 1959 TS Luật học Tiến sĩ
33  Dương Thị Thanh Mai 1954 TS Luật học Tiến sĩ
34  Lê Hồng Sơn 1955 TS Luật Tiến sĩ
35  Phan Hữu Thư 1955 PGS Luật kinh tế Tiến sĩ
36  Đỗ Xuân Hồng 1978 ThS Luật học Thạc sĩ
37  Nguyễn Thị Huệ 1979 ThS Luật Quốc tế Thạc sĩ
38  Nguyễn Văn Thịnh 1987 ThS Luật học Thạc sĩ
39  Nguyễn Văn Hành 1974 ThS Luật kinh tế Thạc sĩ
40  Đặng Văn Ngạn 1975 ThS Luật học Thạc sĩ
41  Nguyễn Thanh Huyền 1990 CN Luật học Đại học
42  Nguyễn Thị Hằng 1982 CN Luật học Đại học
43  Nguyễn Đức Bái 1975 CN Luật học Đại học
44  Đinh Thu Hương 1992 CN Luật học Đại học
45  Lê Minh Lí 1992 CN Luật Kinh tế Đại học
46  Lê Thanh Trường 1986 CN Luật học Đại học
NHÓM NGÀNH V
TT Họ và tên Năm sinh Chức danh
 khoa học
Chuyên ngành
 đào tạo
Bằng tốt nghiệp cao nhất
1  Phạm Thu Thuận 1981 ThS Công nghệ thông tin Thạc sĩ
2  Phạm Thị Trang 1986 ThS Công nghệ thông tin Thạc sĩ
3  Lê Anh Tuấn 1980 CN Công nghệ thông tin Đại học
4  Tạ Văn Cánh 1971 TS Công nghệ thông tin Tiến sĩ
5  Phạm Văn Đoàn 1978 ThS Công nghệ thông tin Thạc sĩ
6  Tưởng Vũ Cường 1953 ThS Công nghệ thông tin Thạc sĩ
7  Lê Minh Tuấn 1983 CN Công nghệ thông tin Đại học
8  Bùi Thị Ánh Phương 1980 CN Thông tin truyền thông Đại học
9  Nguyễn Văn Hùng 1949 PGS Xây dựng Tiến sĩ
10  Nguyễn Văn Sơn 1952 Ths Xây dựng Thạc sĩ
11  Chu Mạnh Tiến 1952 Ths Xây dựng Thạc sĩ
12  Hoàng Văn Biên 1988 Ths Xây dựng Thạc sĩ
13  Phạm Văn Ca 1960 KS Xây dựng Kỹ sư
14  Phạm Văn Công 1993 KS Xây dựng Kỹ sư
15  Nguyễn Văn Tạo 1954 Ths Quản lý GD Thạc sĩ
16  Lê Kháng Toàn 1955 CN Thủy lợi Đại học
17  Nguyễn Tuấn Anh 1982 CN Công trình Đại học
  NHÓM NGÀNH VI
TT Họ và tên Năm sinh Chức danh
 khoa học
Chuyên ngành
 đào tạo
Bằng tốt nghiệp cao nhất
1  Phạm Bá Nhất  1948 PGS Chăm sóc sk sinh sản Tiến sĩ
2  Nguyễn Đỗ Huy 1965 PGS Dinh dưỡng Tiến sĩ
3  Nguyễn Công Doanh 1954 TS Y học cổ truyền, Tiến sĩ
4  Vũ Minh Phượng  1958 ThS Điều Dưỡng Thạc sĩ
5  Ngô Thị Huyền  1989 ThS Điều Dưỡng Thạc sĩ
6  Ngô Văn Trị 1984 CN Điều dưỡng Đại học
7  Trần Ngọc Thành 1955 TS Điều dưỡng Tiến sĩ
8  Bùi Thanh Hải 1954 TS Điều dưỡng Tiến sĩ
9  Vũ Thục Anh 1960 BSCKI  Điều Dưỡng Đại học
10  Tạ Khánh Huệ 1961 BSCKI Điều Dưỡng Đại học
NHÓM NGÀNH VII
TT Họ và tên Năm sinh Chức danh
 khoa học
Chuyên ngành
 đào tạo
Bằng tốt nghiệp cao nhất
1  Nguyễn Thị Vòng 1954 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
2  Phạm Thị Nguyệt 1986 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
3  Nguyễn Minh Phượng 1988 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
4  Nguyễn Văn Hướng 1980 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
5  Nguyễn Thùy Linh 1984 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
6  Ngô Đình Long 1952 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
7  Nguyễn Thị Mùi 1955 Ths Địa lý Thạc sĩ
8

Trần Thu Trang

1956 CN Địa lý Đại học
9  Hà Thị Thanh Bình 1954 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
10  Phạm Ngọc Dũng 1948 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
11  Võ Tử Can 1954 TS Quản lý đất đai Tiến sĩ
12  Đào Châu Thu 1946 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
13  Đặng Phúc 1951 TS Quản lý đất đai Tiến sĩ
14  Hà Minh Hòa 1954 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
15  Lưu Thanh Kỳ 1986 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
16  Tô Thị Phượng 1991 Ths Quản lý đất đai Thạc sĩ
17  Nhữ Thị Xuân 1954 PGS Quản lý đất đai Tiến sĩ
NHÓM GIẢNG VIÊN CHUNG
TT Họ và tên Năm sinh Chức danh
 khoa học
Chuyên ngành
 đào tạo
Bằng tốt nghiệp cao nhất
1  Nguyễn Thị Hoa Lý 1955 TS Môi trường Tiến sĩ
2  Nguyễn Thị Phước Nhuận 1948 PGS KT Nông nghiệp Tiến sĩ
3  Cà Ngọc Chung 1981 CN Sư phạm Toán Đại học
4  Hà Thị Thảo 1987 ThS Toán học Thạc sĩ
5  Nguyễn Thị Nhung 1991 CN Sư phạm tiếng Anh Đại học

 

 

 

Danh sách giảng viên cơ hữu bổ sung năm 2017

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm
 sinh

 

Chức danh khoa học,

năm phong, học vị

 

Chuyên ngành
 đào tạo

 

Ghi
 chú

 

1

 

  Lê Thị Hợp

 

1955

 

GS, 2012
TS, 1999

 

  Dinh dưỡng

 

 

2

 

  Trần Đình Toán

 

1954

 

PGS, 2009
TS, 1995

 

  Kinh tế

 

*

 

3

 

  Trần Thị Xuân Ngọc

 

1963

 

TS, 2013

 

  Dinh dưỡng

 

 

4

 

  Phạm Thị Lý

 

1955

 

PGS, 2010
TS, 1999
Bác sỹ cao cấp 2005

 

  Kinh tế chính trị

 

*

 

5

 

  Trần Quốc Hải

 

1949

 

TS, 2008

 

  Hành chính công

*

 

6

 

 Trần Văn Thắng

 

1954

 

TS, 2005

 

  Kinh tế

 

*

 

7

 

  Phạm Thị Nết

 

1955

 

TS, 2001

 

  Kinh tế chính trị

*

 

8

 

  Nguyễn Văn Long

 

1953

 

TS, 2002

 

  Kinh tế chính trị

*

 

9

 

  Nguyễn Văn Hảo

 

1967

 

TS, 2014

 

  Quản trị kinh doanh

*

 

10

 

  Nguyễn Thị Thanh

 

1956

 

TS, 2000

 

  Triết học

 

 

11

 

  Phạm Văn Khánh

 

1951

 

TS, 1995

 

  Triết học

 

 

12

 

  Nguyễn Văn Sáu

 

1952

 

TS, 1992

 

  Luật

*
Danh sách này gồm 12 người ./.

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web