Cơ cấu tổ chức


I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chủ tịch HĐQT: PGS.TS Lê Văn Hùng

- Phó Chủ tịch HĐQT : Ông Lê Văn Hãnh

- Ủy viên HĐQT :

+ Bà Lê Thị Đức

+ Ông Phạm Văn Ca

+ Ông Lê Minh Huân

+ Ông Nguyễn Văn Tạo

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn

II. BAN GIÁM HIỆU

- Hiệu trưởng         : PGS. TS Lê Văn Hùng

- Phó Hiệu trưởng   : TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

- Phó Hiệu trưởng   : Ths. Nguyễn Văn Tạo

III. CHI BỘ

Bí thư : TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

IV. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM

Bí thư đoàn trường: Cô Phạm Thị Trang

V. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Trịnh

2. Phòng ĐT- NCKH

- Trưởng phòng: TS. Tạ Văn Cánh

- Phó trưởng phòng:Ths. Phạm Thị Trang

5. Phòng công tác sinh viên

Phụ trách phòng : Thầy Hà Đình Cầu

VI. CÁC KHOA

1. Khoa cơ bản

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phước Nhuận

2. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

-Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Văn Hùng

- Phó trưởng khoa: TS Đinh Văn Đãn

3. Khoa Kế toán và Tài chính ngân hàng

- Phó trưởng khoa phụ trách : TS Nguyễn Tiến Mạnh

- Phó trưởng khoa : Ths. Nguyễn Văn Minh

4.  Khoa Quản lý đất đai 

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

- Phó trưởng khoa : Ths Phạm Thị Nguyệt

5.  Khoa Công nghệ kĩ thật xây dựng

Trưởng khoa : PGS. TS. NGƯT  Nguyễn Văn Hùng

6. Khoa Công nghệ thông tin 

Phó trưởng khoa phụ trách : Ths. Phạm Thu Thuận

7. Khoa Luật

Trưởng khoa : PGS. TS Phan Hữu Thư 

8. Khoa Điều dưỡng

- Trưởng khoa : PGS. TS. Phạm Bá Nhất

- Phó trưởng khoa phụ trách : Ths. Nguyễn Long

- Phó trưởng khoa phụ trách : Ths. Vũ Thị Phượng

VII. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Giáo dục Cộng Đồng

Giám đốc trung tâm: Ths. Nguyễn Văn Tạo

2. Trung tâm ngoại ngữ và hợp tác Quốc tế

 Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

3. Ban khảo thí và đảm bảo chất lượng

Trưởng ban : PGS. TS Lê Văn Hùng


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đồng thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web